Vår kunnskap og erfaring - din trygghet og kontroll

Vi skal gi personlig service og være en troverdig samarbeidspartner for våre kunder

Vi dekker dine behov innen revisjon, regnskap og rådgivning

Vårt arbeid skal skape merverdier og sikre økonomisk vekst for våre kunder

Velkommen til Endresen Revisjon & Rådgivning

Om oss

Endresen Revisjon & Rådgivning AS eies av daglig leder Arnfinn Endresen. Han er registrert revisor og autorisert regnskapsfører og har bred erfaring innen ulike områder av bransjen. I løpet av 25 år har han vært ansatt på fylkesskattekontor, vært økonomisjef i en større bedrift, arbeidet som revisormedarbeider, vært daglig leder på et større regnskapskontor og vært oppdragsansvarlig revisor og partner i et revisjonsselskap. Med denne tverrfaglige erfaringen har vi et unikt utgangspunkt for å tilby våre kunder tjenester innen regnskap og revisjon med høy faglig kompetanse.

Vi setter kunden i fokus og leverer våre tjenester med høy faglig kvalitet til konkurransedyktige priser.

Kompetanseområder:

Revisjon

Som registrert revisor er det primære arbeidsområdet lovpliktig revisjon. I tillegg utføres særattestasjoner, revisorbekreftelser og gjennomgang av interne kontrollsystemer. 

Regnskap

Som autorisert regnskapsfører utfører vi lovpålagt regnskapsførsel for våre kunder. Det legges vekt på bruk av ny teknologi med automatiserte prosesser. Sammen med kundene kartlegges behovet og vi finner frem til den mest kosteffektive løsningen for bedriftens økonomistyring og regnskapsførsel.

Økonomisk rådgivning

Vår brede erfaring innen økonomi og regnskap  gjør at vi kan være en ressurs for bedriften innen økonomisk rådgivning. Løpende driftsregnskap, budsjettering, investeringskalkyler og likviditetsprognoser gjør at bedriften kan bruke regnskapstallene aktivt til økonomistyring og bedriftsledelse.

Lønn

Pålitelig og riktig lønnsutbetaling er en forutsetning for god ivaretakelse av de ansatte. Vi tilbyr lønnstjenester på mange nivåer. Her nevnes: korrekt utbetaling til rett tid, elektronisk lønnsslipp, behandling av naturalytelser, rapportering til myndigheter heri a-ordningen, integrasjon mot regnskapet.

Fakturering

Fakturering er en sentral rutine i enhver virksomhet. Fortløpende og riktig fakturering sikrer inntekter og likviditet for virksomheten. Vi har løsninger som legger til rette for at kunden fakturerer selv, med integrasjon mot regnskapet, eller vi kan utføre selve faktureringen om dette er det beste for bedriften.

Skatte- og avgiftsmessig bistand

Rådgivning i skatte- og avgiftsspørsmål er viktig for mange bedrifter. Det kan i noen tilfeller være avgjørende for en bedrifts fremtid og foreta korrekt planlegging og tilpasning innenfor skattereglene og mva-loven. Vår erfaring og kompetanse skal sikre at bedriften gjør de rette valgene.

Årsoppgjør og ligningspapir

Vår kunnskap og erfaring gjør av vi utarbeider årsoppgjøret på en kosteffektiv måte for bedriften. Arbeidet består i hovedsak av offisielt regnskap, noter og evt. kontantstrømanalyse samt selvangivelse og øvrige ligningsdokumenter. Dokumentene innsendes elektronisk til skattekontoret og foretaksregisteret.

Selskapsetablering, kapitalendringer, mv.

Ved nyetablering av virksomhet er det mange valg som må tas. Vi hjelper til med valg av selskapsform, stiftelsesdokumenter og registrering i foretaksregisteret, mva-manntallet mv. I en bedrifts levetid vil ofte oppstå behov for omorganiseringer mv. Det kan være endringer av egenkapitalen, fusjoner/fisjoner eller oppgjør/salg. Vi hjelper bedriften i disse prosessene, både når det gjelder planlegging, utarbeidelse av dokumenter og gjennomføring.

Brønnøysund
Brønnøysund

Brønnøysund

Altinn
Altinn

Altinn

Skatteetaten
Skatteetaten

Skatteetaten

Den Norske Revisorforening
Den Norske Revisorforening

Revisor bidrar til et sunt næringsliv og regnskaper du kan stole på. Som revisor hjelper du norsk næringsliv til å fungere bedre.

Den Norske Revisorforening

Revisor bidrar til et sunt næringsliv og regnskaper du kan stole på. Som revisor hjelper du norsk næringsliv til å fungere bedre.

Fagnyheter

Kontakt oss

901 85 292
Haslebakken 22, 6013 ÅLESUND
Orgnr 917 800 634